poglej lekcijo
                 poglej lekcijo
                 poglej lekcijo
                 lekcije še ni
poglej lekcijo
              mali septakordi          in        veliki septakordi
              Tercdecimakordi
                
              Undecimakordi
               Kvintakordi
              Nonakordi