Vaje po inštrumentih: Vaje po zvrsteh:
Bas Blues
Bobni Funky
Kitara Improvizacija
Mandolina Jam
Ukulele Jazz
Violina Rock
Swing
Zdrsi