Stopnje, celi toni in poltoni


C, D, E, F, G, A, H in prvi naslednji C sestavljajo osnovno C-dur lestvico, o kateri bo tukaj še veliko govora, ker je osnovna in "najpravilnejša" (brez nepravilnih glagolov). Stalno jo bomo uporabljali za pojasnjevanje, česarkoli že ...
 
 

 

04 slika 1stopnje

Stopnja

V osnovni lestvici so toni: C, D, E, F, G, A, H in C.
To so istočasno tudi stopnje C-durove lestvice.
Stopnje se zapisujejo z rimskimi številkami, ki označujejo vrstni red tonov v lestvici.

C je (I) prva stopnja lestvice
D je
(II) druga stopnja
E je
(III) tretja stopnja
F je
(IV) četrta stopnja
G je
(V) peta stopnja
A je
(VI) šesta stopnja
H je
(VII) sedma stopnja
C je
(VIII) osma stopnja


 

 

 

04 slika 2intervali 1

Celi toni in poltoni

Razdalja, razmak med dvema tonoma na lestvici je
lahko celotonska ali poltonska.
Toni si sledijo na razdalji celega tona, oziroma pol tona...

 

Oglejmo si c-durovo lestvico


Med C in D
Med D in E
Med E in F
Med F in G
Med G in A
Med A in H
Med H in C
 - I. in II. stopnjo
- II. in III. stopnjo
 - III. in IV. stopnjo
 - IV. in V. stopnjo
- V. in VI. stopnjo
- VI. in VII. stopnjo
 - VII. in VIII. stopnjo
=1/1
=1/1
=1/2
=1/1
=1/1
=1/1
=1/2
 = celotonski razmak
= celotonski razmak
 = poltonski razmak
 = celotonski razmak
= celotonski razmak
= celotonski razmak
 = poltonski razmak

 
Na klavirju je zadeva jasnejša.
Tam kjer je med belimi tipkami tudi črna,
tam je razmak cel ton (1/1);
t
am kjer črne tipke ni, pa je samo pol tona (1/2).
 

 

 

04 slika 2intervali 2

 

Ali pa če si za tale primer ogledamo samo drugo H struno na kitari, kjer se lepo vidi, da je od enega do drugega C vmes natanko 12 poltonov.
 

 

Raspored celih i poltonskih razmakov med toni je tisto kar razlikuje posamezne lestvice med seboj.