Tempo


Tempo, čas, hitrost ...

Tempo je hitrost izvedbe. Tako kot vse ostalo v glasbi sta tudi takt in tempo precej prepletena in povezana. Ko smo govorili o taktu, nismo povsem dorekli hitrosti; definirali smo jo samo z tolčenjem roke po mizi, tapkanjem s peto po tleh, ali tiktakanjem metronoma. Poskusimo biti torej natančnejši in uporabimo fiziko in fizikalne količine.
Ali pa če še malo pozabimo na fiziko in si najprej ogledamo "italijanske" tradicionalne oznake za tempo. Pišemo jih na začetku notnega črtovja.

 
15 tempo1
Kaj pomeni tale oznaka? Allegro je tradicionalno ime za tempo, ki ga natančneje definirata četrtinka, enačaj in številka 120 in pomeni, da treba odtapkati, odploskati, ali odtiktakati 120 udarcev na minuto, pri čemer je en udarec tudi doba ene četrtinke. V zgornjem primeru je označeno da je takt štiri četrtinski, to pomeni da mora izvajalec v eni minuti odigrati 120 četrtink, ali (1/4 od tega) 30 taktov. In to je zdaj vsa zgoraj omenjena fizika...

Tempo je lahko: počasen, umirjen ali hiter.
Oglejmo si spodnjo tabelo vseh tempov.

 
počasni tempo:umirjeni tempo:

hitri tempo:

 
 
largo
larghetto
lento
adagio
grave
sostenuto

andante
andantino
moderato
allegretto

allegro
vivo
presto
prestissimo        

 
=  široko, zelo počasi
=  manj široko, manj počasi
počasi
počasi in resno
=  težko
zategnjeno

= zmerno počasi
= malo manj zmerno počasi
= zmerno umirjeno
= nekoliko hitreje

= veselo
= živahno
= hitro
= zelo hitro

 
Včasih naletimo tudi na kratico bmp (beat per minute), kar seveda pomeni število udarcev na minuto. Na splošno velja, da so počasni tempi od 40 do 70 udarcev na minuto, umirjeni so med 76 in 115, ter hitri od 120 navzgor. Vsa imena iz zgornje tabele imajo točno določeno število udarcev. S klikom na spodnji tabelici jih nekaj lahkjo tudi slišiš.

Nekateri od teh tempov so pogostejši od drugih. V zabavni glasbi najpogosteje srečamo moderato in allegro.