Višina tona - 1.del


Ena od najpomembnejših lastnosti vsake glasbe je višina tona. Kaj to pomeni, kaj to je?
 
Ker ljudje tako radi dajemo imena, so tudi toni (in note) dobili svoja imena. Z imenom določimo višino tona, ne pa tudi trajanja barve in jakosti. Torej:
Do,  Re,  Mi,  Fa,  So,  La,  Si,  Do  -   solmizacija
C,   D,   E,   F,   G,   A,   H,   C   -   poimenovanje po abecedi.
Uporabljali bomo predvsem abecedna imena tonov. Najprej pa definirajmo, kaj sploh je višina tona; kateri je visok in kateri nizek. Ščebetanje ptic je visok zvok. Brnenje velikega tovornjaka pa je nizek. če primerjamo dva zvoka, je višji tisti ki bolj "piska".
Ko je govora o notah, je zadeva še enostavnejša. Ker se note zapisujejo v notni sistem (o tem malo kasneje) kjer je  princip določanja višine tona vizualen. Nota ki leži nizko v črtovju, pomeni nizek ton; visokoležeča pa visokega. Ker note zapisujemo od najnižje proti najvišji, je iz prejšnjega zapisa jasno da je ton C v tej skupini najnižji, da je E višji od D, toda nižji od F... H pa je najvišji.Naše glasilke in inštrumenti lahko iz sebe spravijo precej več kot le teh 7 tonov. Zato je sistem zamišljena tako, da se ta niz sedmih stalno ponavlja: ... G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A... Vsemu skupaj rečemo tonski sistem.
Da ne bi prihajalo do zmede, o katerem F je govora, so toni porazdeljeni v oktave, ki si sledijo takole:
 

 c d e f5  g5  a5  h5    peta (petkrat črtana) oktava

 c d e f4  g4  a4  h4    četrta (štirikrat črtana) oktava

 c d e f3  g3  a3  h3    tretja (trikrat črtana) oktava

 c d e f2  g2  a2  h2    druga (dvakrat črtana) oktava

 c d1  e f1  g1  a1  h1    prva (enkrat črtana) oktava

 c   d   e   f   g   a   h     mala oktava

 C   D   E   F   G   A   H     velika oktava

1C  1D  1E  1F  1G  1A  1H     kontra oktava

2C  2D  2E  2F  2G  2A  2H     subkontra oktava


To je tudi spisek vseh tonov našega tonskega sistema. 2C je najnižji ton tega sistema; h5 pa najvišji.
 
Zadevo seveda lahko zapišemo tudi v notah. Note niso črke, ampak znaki, ki jih pišemo v zanje ustvarjenem notnem črtovju. Kaj kateri znak pomeni določa ključ, to pa je že tema naslednje lekcije.