nazaj naprej

ločitvena črta Tercdecimakordi ločitvena črta ŠOLA ( Teorija 1 / Teorija 2 / Kitara )


Tercdecimakordi, se sestoje iz I., III., V., VII., IX., XI in XIII. stopnje durove lestvice. Svoje ime so dobili ker I. in XIII. stopnja oklepata interval "tercdecima".
Ločimo jih tako kot nonakorde in undecimakorde predvsem glede na njihovo III. in VII. stopnjo; torej na durove/molove oziroma na veliko in malo VII. stopnjo.
Kot so kvintakordi trozvoki, septakordi četverozvoki, nonakordi peterozvoki in undecimakordi šestozvoki so tercdecimakordi sedmerozvoki. Pa si jih oglejmo najprej kot formule:


I -   III - V - bVII - IX - XI- XIII  
I -   III -
V -   VII - IX - XI- XIII
I - bIII - V - bVII - IX - XI- XIII
I - bIII - V -   VII - IX - XI- XIII

11
maj11
m11
mmaj11
Ker so tercdecimakordi sedmerozvoki (7); kitara pa inštrument s šestimi (6) strunami, ki jo igramo s štirimi (4) prsti leve roke (palec je zelo omejen), po maksimalno štirih (4) poljih hkrati, akordov preprosto ni možno prijeti tako, da bi istočasno zvenelo vseh sedem tonov. Zato žrtvujemo peto, deveto in enajsto (V, IX in XI) stopnjo, ki jih preprosto ne igramo.

Več ko imamo tonov v akordu, bolj izrazito se pojavljata dva dokaj različna problema:

  • Zdaj imamo že sedem različnih tonov, in nekateri med njimi so si pač disonantni (preveri kaj piše pod črto v lekcijah 17 in 18)
  • Kitara ima samo šest strun in prstov na levi roki imamo samo pet, pa še od tega je palec zelo omejeno uporaben. Kako hudiča bomo istočasno prijeli in zabrenkali sedem (7 !!!) tonov?

Ko v družini postane pretesno, je treba nekoga žrtvovati, izpustiti, izločiti! Točno to bomo počeli tudi na kitari, ko bomo naleteli na tercdecimakord. Izločili bomo V., IX in XI. stopnjo. Teh tonov preprosto ne bomo igrali.

nazaj naprej