Intervali


Kadar imamo dva tona - dve noti, takrat govorimo o intervalu. Interval je odnos, razmerje, med dvema tonoma, ki zvenita drug za drugim ali sočasno. Včasih ga definiramo tudi kot dvoglasje. Verjetno ste že slišali za večglasno petje v tercah. Terca je eden od intervalov. In to precej pogost in popularen interval.
Intervali so dobili imena po latinskih števnikih:


 • prima (1)
 • sekunda (2)
 • terca (3)
 • kvinta (4)
 • kvarta (5)
 • seksta (6)
 • septima (7)
 • oktava (8)
Intervali, ki so večji kod oktave so sestavljeni intervali :


 • nona (9) (sekunda+oktava)
 • decima (10) (terca+oktava)
 • undecima (11) (kvarta+oktava)
 • duodecima (12) (kvinta+oktava)
 • tercdecima (13) (seksta+oktava)
 • kvartdecima (14) (septima+oktava)

Intervali so lahko:


 • čisti
 • mali ali veliki
 • zvečani ali zmanjšani
v akustičnem smislu delimo intervale na konsonančne in disonančne. O konsonanci in disonanci smo nekaj povedali pod črto prejšnje lekcije. Zdaj pa samo naštejmo:
popolni konsonanci:


 
 • prima in oktava
 • čista kvarta in čista kvinta
nepopolni konsonanci:


 

 • velika terca in mala seksta
 • mala terca in velika seksta

 

 

disonance:


 

 • mala in velika sekunda
 • mala in velika septima
 • tritonus
Pa si poglejmo odnose med poltoni, stopnjami in intervali na kromatski lestvici:

Intervali imajo tudi svoje kratke oznake:


č1 =
 zv1 = zm2 =
  m2 =
   v2 =
 zv2 =

zm3 =
  m3 =
   v3 =
 zv3 =

zm4 =
   č4 =
 zv4 =

zm5 =
   č5 =
 zv5 =

zm6 =
  m6 =
   v6 =
 zv6 =

zm7 =
  m7 =
   v7 =
 zv7 =

zm8 =
   č8 = 

 čista prima
 zvečana prima zmanjšana sekunda
 mala sekunda
 velika sekunda
 zvečana sekunda

 zmanjšana terca
 mala terca
 velika terca
 zvečana terca

 zmanjšana kvarta
 čista kvarta
 zvečana kvarta

 zmanjšana kvinta
 čista kvinta
 zvečana kvinta

 
 zmanjšana seksta
 mala seksta
 velika seksta

 zvečana seksta

 zmanjšana septima
 mala septima
 velika septima
 zvečana septima

 zmanjšana oktava
 čista oktava

Tritonus je zanimiv interval. V obdobju srednjega veka in renesanse so ga imenovali »diabolus« (hudičev interval) ali tritonus, ker obsega 3 cele tone. Predstavljal je največjo disonanco. Njegova uporaba je bila v skladu s pravili kontrapunkta odločno prepovedana. V 20. stoletju pa je to ključni interval jazzovske glasbe.
Še nekaj je treba pojasniti v zvezi z ulomki, ki definirajo disonančnost, oziroma konsonančnost. Predvsem so ti ulomki približki in odvisni od načina uglasitve, zato se v literaturi pojavljajo različne številke. Tisto kar je pomembno, je razumevanje principa. Zakaj so nekateri intervali torej skladni in drugi ne? Oglejmo si nekaj primerov:
Kaj pomeni 3:2 v intervalu čista kvinta? Oglejmo si na preprostem primeru iz Cdura. Kvinta od C-ja je ton G. Poslušamo torej sozvenenje tonov C in G. Zvok je nihanje zraka i ulomek 3:2 pomeni da medtem ko ton "C" zaniha 2x, ton "G" zaniha 3x. Drugi nihaj tona C torej sovpada z tretjim od tona G. in potem seveda četri od C spet sovpada s šestim od G itd. Kar pogosto torej sovpadata! To slišimo kot skladnost. Še bolj je to razvidno pri primi in oktavi. Pri primi itak vsi nihaji "obeh" tonov sovpadajo, pri oktavi pa vsak drugi od zgornjega C-ja sovpada z vsemi nihaji od spodnjega C-ja, itd...
Sedaj pa poglejmo še en disonančen interval. recimo prejle omenjeni diabolični tritonus. Njegovih 17:12 pomeni da šele vsak dvanajsti nihaj tona C sovpada z vsakim sedemnajstim nihajem tona Fis. Torej kar precej poredkoma. Zato temu lahko rečemo "neskladje".